Mimořádná investiční příležitost

do akcií Riocath FNDB!

Rozšířená nabídka prodeje akcií s minimální jednotlivou investiční transakcí v rozsahu převyšující ekvivalent EUR 100.000,-.

Legislativní rámec regulující prodej nabízených akcií prochází změnami v důsledku toho, že vstoupila v účinnost nová direktiva EK upravující tuto oblast. Po vydání prováděcích vyhlášek a jejich implementaci ze strany ČNB bude možné schválit investiční prospekt a tak pokračovat v dalším prodeji veřejnou nabídkou nad rámec celkového objemu 1 milionu EUR.

Před tím, než k tomu dojde a bude možno pokračovat v nabídce širokému spektru investorů, přistoupili jsme k využití další zákonné možnosti a nabídnout akcie zájemcům, kteří mají možnost investovat částku vyšší než EUR 100.000,-.

Proč investovat ?

 • garantovaný výnos 5% p.a
 • přístup k investovaným prostředkům = garance
 •  zpětného odkupu za cenu pořízení doplněnou o výnos
 •   až 42 měsíců od nákupu
 • při investici delší než 3 roky, jsou výnosy fyzických osob osvobozeny od daně z příjmu
 • nákup a prodej je osvobozen od jakýchkoliv poplatků.

3.etapa prodeje akcií

Úspěšně proběhla první část 3.etapy.

V současné době jsou všechny akcie určené drobným investorům vyprodány.

Nárok na nákup mají občané a právnické osoby z České Republiky a Slovenska

AKTUALITY

 • Naše úspěchy v roce 2019
  • První produkt na trhu
  • Zahájení projektu grantových účastí
  • Patent, Značka, ISO 9001, Holding
  • Odborná spolupráce
 • Věstník Evropského patentového úřadu ze dne 16.8.2019 uveřejnil udělení Evropského patentu č. 3290079 na inovativní dvouplášťové everzibilní tubulární systémy společnosti Riocath Global, a.s.
 • Vynález českých vědců, který může změnit lékařské postupy. Společnost RIOCATH nabízí možnost podílet se na úspěšném patentu.
 • Společnost Riocath Global obdržela zcela mimořádné ocenění „Seal of Excellence“, udělované Evropskou komisí v rámci jí řízeným programem Horizon 2020 pro Výzkum a inovace v letech 2014-2020, za novou pokrokovou metodu významně snižující rizika pro pacienty při urinární katetrizaci.
 • Projekt RIOCATH uspěl v celosvětové soutěži inovativních firem

Naše úspěchy v roce 2019 >>>

RIOCATH FNDB a.s. je akciová společnost začleněná do skupiny společností RIOCATH GLOBAL a.s.. Ta je mateřskou společností skupiny RIOCATH, české inovativní společnosti v oblasti zdravotnických prostředků, která společně s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky vyvinula a patentuje unikátní katetry a další medicínské tubulární systémy. Více >>>

Pro zajištění rychlého rozvoje, certifikaci dalších výrobků postavených na patentovaném mechanismu a rychlém uvedení dalších RIOCATH produktů na trh, připravila RIOCATH GLOBAL a.s. investiční příležitost finančně se spolupodílet na realizaci světově jedinečného českého projektu skupiny RIOCATH.

Máte zájem stát se strategickým partnerem projektu Riocath?

RIOCATH GLOBAL oslovuje zájemce o strategické partnerství a nabízí k prodeji akcie společnosti.

Občané České Republiky a Slovenska mají nárok zakoupit si akcie společnosti RIOCATH FNDB a.s., která podporuje tento jedinečný projekt.

Zajistí si tím právo podílet se na budoucích výnosech z toho plynoucích.

Maximální objem akcií je omezen na 10 kusů pro fyzické osoby a 100 kusů pro právnické osoby. Nominální hodnota 1 ks akcie je 10.000 Kč.

 

Investice jsou zajištěny a garantovány společností Riocath Global, a.s. – vlastníka evropskéh patentu, značky RIOCATH a průmyslových vzorů.

Pro maximální možnou ochranu akcionářů byl pro období 42 měsíců vytvořen rezervní fond  (po dobu garantovaného odkupu za nákupní cenu + výnos), který je naplňován významně vyšším procentním podílem z jeho ceny akcií, než-li je ze zákona uloženo Českou národní bankou.

 

Toto propagační sdělení se týká omezené nabídky 2.000 kusů listinných akcií ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč vydaných společností Riocath FNDB, a.s., IČO: 60196611, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6 („Akcie“), jež jsou nabízeny ke koupi jejich vlastníkem – společností Riocath Global, a.s., IČO: 06684998, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6 („Nabízející“), a to dle rozhodnutí představenstva Nabízejícího za celkovou maximální kupní cenu ve výši 22.250.000 Kč.

 

Maximální částka protiplnění za nabízené Akcie je tedy nižší než částka 1.000.000 EUR, a proto se ve vztahu k nabídce Akcií uplatní výjimka z regulace veřejné nabídky investičních cenných papírů a prospektu cenného papíru podle § 34 odst. 4 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Nabízející je tudíž oprávněn nabízet Akcie veřejně, aniž by byl povinen uveřejnit prospekt Akcií schválený Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie a aniž by byl povinen dodržovat povinnosti týkajících se propagačních a jiných sdělení podle § 36k ZPKT. Nabízející proto v souvislosti s touto omezenou nabídkou nevyhotovil ani neuveřejnil prospekt Akcií.

 

 

F

A

Q

Aktuální hodnota akcie

11 500 Kč

Riocath Global, a.s

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 06684998

DIČ: CZ06684998

e-mail: info@fndb.cz

© 2019 Riocath® Global, a.s.. All Rights Reserved

 •  

Mimořádná investiční příležitost

do akcií Riocath FNDB!

3.etapa prodeje akcií

Úspěšně proběhla první část 3.etapy.

V současné době jsou všechny akcie určené drobným investorům vyprodány.

Nárok na nákup mají občané a právnické osoby z České Republiky a Slovenska

AKTUALITY

 • Vynález českých vědců, který může změnit lékařské postupy. Společnost RIOCATH nabízí možnost podílet se na úspěšném patentu.
 •  1.2. byla zahájena úspěšná první etapa prodeje akcií Riocath FNDB, a.s.. Během jediného dne bylo prodáno 1.000 akcií v objemu 11.000.000 Kč.
 • Projekt RIOCATH uspěl v celosvětové soutěži inovativních firem

Proč investovat ?

 • garantovaný výnos 5% p.a
 • přístup k investovaným prostředkům = garance
 •  zpětného odkupu za cenu pořízení doplněnou o výnos
 •   až 42 měsíců od nákupu
 • při investici delší než 3 roky, jsou výnosy fyzických osob osvobozeny od daně z příjmu
 • nákup a prodej je osvobozen od jakýchkoliv poplatků.