ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

Čím je projekt RIOCATH výjimečný?

Projekt RIOCATH je postaven na světově unikátním patentovém řešení katetrů a dalších tubulárních zdravotnických prostředků s globálním dosahem. Smyslem existence je zkvalitnit léčbu ve většině medicínských oborů. Takový projekt může vytvořit firmu globální hodnoty a českou republiku zviditelnit ve světě. Společnost RIOCATH nashromáždila mimořádné znalosti a zkušenosti v oboru a z malého „garážového“ start-up-u se dopracovala ke spolupráci se špičkovými výzkumnými pracovišti. Více >>>

 

Kdo je společnost Riocath FNDB, a.s. nebo - kdo stojí za projektem?

Akciová společnost Riocath Fond Národního Duševního Bohatství letos v dubnu oslaví 25 let své existence. V roce 2017 byla postupně začleněna do skupiny společností Riocath, zprvu ke společnosti Riocath Medical Devices, a.s. a v roce 2018 mezi společnosti nově dotvořeného holdingu vedeného společností Riocath Global, a.s.

 

 

Budu-li si přát zpětný odkup 5-ti akcií (celkem za 56.250) po 18 měsících, jak se počítá výnos?

Výnos se přiznává z celé doby držení akcií, za 3 roky je to celkem 15%, takže z jedné akcie -při nákupu za 11.250 Kč je výnos 1687,50 Kč.

Za 18 měsíců je výnos 7,5% (5% první rok +2,5% za pololetí), to znamená že výnos z jedné akcie bude 843,75 Kč a ze zmiňovaných 5 ks bude činit 4.218,75 Kč. Celkem tedy bude zpětně vyplaceno 60.468,75 Kč.

(Pokud je držení akcií kratší než 3 roky, platí se dle zákona státu daň 15%)

 

Kolik si mohu koupit akcii?

Každá fyzická osoba z ČR nebo Slovenska má nárok na koupi až 10 ks, právnické osoby mají nárok na nákup až 100 ks.

To znamená, že 4-členná rodina může mít až 40 ks akcií nebo firma z ČR nebo Slovenska až 100 ks.

 

Mohu akcie nakupovat postupně?

Ano, lze je kupovat postupně až po dosažení maximálního možného počtu na který máte nárok (tj. 10 nebo 100 ks)

 

Mohu převést akcie na někoho jiného, třeba je darovat?

Ano, převod akcií je možný. Vyžaduje souhlas emitenta. Nicméně, bude-li v rámci rodiny, je možný bez dalších omezení při respektování podmínky, že jedna fyzická osoba (s rodným číslem) bude vlastnit maximálně 10 ks akcií. Přestože kupní

smlouva vyžaduje souhlas, pro převody v rámci rodiny to je pouze formalita (souhlas námi bude bezodkladně poskytnut). V případě, že dojde k nabytí dalších akcií dědictvím, může dojít k překročení limitu 10ks na jednu fyzickou osobu.

 

 

 

F

A

Q

Aktuální hodnota akcie

11 500 Kč

Riocath Global, a.s

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 06684998

DIČ: CZ06684998

e-mail: info@fndb.cz

© 2019 Riocath® Global, a.s.. All Rights Reserved

  •