Revoluční změna v katetrizaci. Díky českému objevu

Medical Tribune 12/2018

28.05.2018 10:55

Zdroj: MT

Autor: kol

 

Nová forma urinárního katetru je jednou z prvních klinicky mimořádně významných aplikací nejnovější světově unikátní technologie, široce využitelné v oblasti tubulárních zdravotnických prostředků.

Vyvinul ji a patentoval český tým společnosti Riocath Global, a.s. ve spolupráci s Vývojovým centrem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Konstrukce RIOCATH zásadním způsobem sníží riziko zanesení infekce do organismu a také míru traumatizace citlivých tkání.

V průběhu hospitalizace je urinární katetr zaváděn až 20 procentům všech hospitalizovaných. Infekce spojené s urinární katetrizací jsou přitom jednou z nejčastějších komplikací spojených s hospitalizací, v Evropě jde až o 40procentní podíl, v Severní Americe udávají některé odborné prameny dokonce 75 procent. V případě infekcí močových cest je urinární katetrizace původcem tohoto onemocnění až v 80 procentech. U krátkodobé katetrizace (2–4 dny) se riziko rozvoje infekčního zánětu způsobeného zanesením mikrobů katetrem pohybuje mezi 10 až 30 procenty, avšak u pacientů s dlouhodobou urinární katetrizací dochází k zanesení infekce ve více než 90 procentech případů.

Po operaci v břišní dutině je ročně v ČR katetrizováno přes 70 tisíc lidí, v celé EU jde o více než pět milionů pacientů. Dosud používané aseptické katetry pokryté např. stříbrem, nebo postupně uvolňující antibiotikum, vedou k redukci počtu infekcí pouze o 30–50 % a navíc zatěžují organismus pacienta jiným způsobem, např. právě uvolňováním stříbrných iontů do těla nebo podporou vzniku rezistence mikrobů na antibiotika. Opakovaným používáním katetru vzniká i možné poškození močové trubice, které v konečném důsledku vede k jejímu jizvení.

Situace se může již brzydíky českému objevu zásadně změnit. Unikátní technologie RIOCATH je založena na zcela novém principu vycházejícím z rolování trubice z vnitřku katetru ven v průběhu jeho zavádění. Vnitřní plášť je postupně převáděn navenek a vznikající vnější plášť se dostává do kontaktu se sliznicí močové trubice, nalehává na ni a přizpůsobuje se jejímu tvaru. Nedochází tedy k infekci vnitřní sliznice bakteriemi z koncové části uretry a sliznice se nepoškozuje posouváním mikrokrystalků oxalátů a urátů, které jsou na stěně močové trubice permanentně přítomny i u zdravých lidí.

„Technické řešení RIOCATH je navíc celosvětově unikátní. To nám potvrdil také úplný průzkum, který provedl Evropský patentový úřad po podání patentové přihlášky. Princip RIOCATH a jeho využití tedy bude velmi pravděpodobně možné efektivně chránit po celém světě,“ říká Ing. RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D., člen představenstva Riocath Global, a.s., zde odpovědný za problematiku ochrany duševního vlastnictví a také ředitel nedávno ústavem založeného biotechnologického inkubátoru i&i Prague s.r.o.

„Během vývoje bylo vyzkoušeno mnoho variant aktivního profilu. Byly testovány jednotlivé části i celý katetr, neboť jsme chtěli najít optimální a bezpečné řešení, vhodné pro klinické testy, certifikaci a sériovou výrobu. V současné době jsme schopni vyrábět 100–1000 katetrů v jedné sérii a pracujeme na optimalizaci výrobního postupu pro velkosériovou výrobu v milionech kusů. Ta ale design našeho katetru nebude výrazně měnit. Spolupráci nám v tom již nabídl významný evropský výrobce tohoto typu zdravotnických prostředků, který garantuje efektivní vyrobitelnost v průmyslovém měřítku s přijatelnými náklady. Během vývoje a výroby mnoha variant prototypu jsme používali nejmodernější dostupné technologie, často např. 3D tisk a předpokládáme, že také unikátní výrobní postup bude ochráněn dalšími patenty,“ informuje MUDr. Svoboda, iniciátor projektu, který je společně s Ing. Vítem Pokorným spolupůvodce vynálezu, a zároveň generálním ředitelem Riocath Global, a.s.

Benefity nového objevu

„Aplikace těchto dvouplášťových katetrů přinese revoluční zlepšení péče o pacienty v mnoha oblastech medicíny. Unikátní patentovaný mechanismus dokáže oproti stávajícím zdravotním prostředkům zásadním způsobem snížit riziko infekce a poškození tkání. To s sebou nese pro pacienty bezpečnější a také příjemnější používání. Tyto vlastnosti mají RIOCATH katetry díky tomu, že se plášť katetru neposouvá vnitřkem (např. močové) trubice, jak je běžné u všech ostatních katetrů, ale vnější plášť katetru se při zavádění vybaluje na vrcholu a na stěnu postupně po celém obvodu nalehává. Katetr se při zavádění kontinuálně převrací naruby, podobně jako to můžeme vidět třeba na zrakovém orgánu šneka zahradního,“ vysvětluje princip svého nápadu MUDr. Miroslav Svoboda.

Nový typ katetru vznikal ve spolupráci s Vývojovým centrem ÚOCHB, kde proběhlo testování celé řady konceptů řešení, než vznikl finální prototyp. „Když přehrnete běžnou latexovou nebo silikonovou hadičku tak, aby začal vznikat vnější plášť, nepodaří se vám tuto hadičku přehrnovat v délce větší než několik centimetrů, protože v tom zabrání svěrné síly a s nimi související tření, které mezi vnějším a vnitřním pláštěm působí jako brzda. Naše unikátnost řešení spočívá v aktivním profilu katetru, který po přehrnutí vnitřní část nesvírá,“ vysvětluje Ing. Vít Pokorný, spolupůvodce vynálezu a zaměstnanec Vývojového centra ÚOCHB, kde podle jeho slov díky skvělé spolupráci s kolegy z již zmíněných pracovišť dokázali vytvořit několik konceptů prototypu katetru s různými podobami aktivního profilu a vybrat optimální řešení pro urinární katetr.

Na jeho vývoji se podílí i např. doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., primář urologického oddělení Thomayerovy nemocnice. Katetry vyvíjené pro kolemoperační péči jsou konzultovány s prof. MUDr. Jiřím Hochem, CSc., přednostou Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol a rozbíhá se i spolupráce s Klinikou kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK ve VFN a s motolskými pediatry.

Podle vyjádření prof. Hocha se objev dotkne všech pacientů, u nichž přichází katetrizace v úvahu. „Tento způsob nabízí evidentně šetrnější zavedení katetru, s čímž mimo jiné souvisí šetrnější odstraňování a výměna. Pro ty, kteří jsou dlouhodobě nebo opakovaně katetrováni a prodělávají tuto proceduru opakovaně, je každý krok, který proceduru zlepšuje, velmi vítaný. U vývoje cévek dochází k využívání stále jemnějších a inertnějších materiálů, které mají povrch natolik hladký, aby nedráždily, sety jsou již připravovány tak, aby nebylo zapotřebí používat žádné další lubrikanty při zavádění. Šetrnost zavedení dává naději, že nebude docházet k navozování iatrogenních lézí,“ vysvětluje prof. Hoch s tím, že tento objev může zásadně změnit péči např. o paraplegiky, která v tomto ohledu v ČR pokulhává. Ročně v ČR přibývá 250–300 osob s míšním poškozením, ve světě jde až o půl milionu nemocných.

V současné době je v Česku evidováno na 15 000 paraplegiků a osob s nejrůznější spinální lézí, navíc je zde další skupina pacientů (degenerativní onemocnění, dětští pacienti s kongenitální vadou atd.), jejichž počet není znám, kteří potřebují katetrizaci a denně se cévkují. Všichni tito lidé jsou vystaveni nejen nepříjemné manipulaci, ale právě vysokému riziku infekce. Paraplegici dříve používali vesměs permanentní, ale v poslední době je stále častější užívání jen krátkodobě zavedených jednorázových katetrů (tzv. intermitentní katetrizace).

„Pokud se potvrdí vše, co od tohoto katetru inventořiočekávají, bude to pro tuto skupinu, a časem i pro další, dar z nebes. Použití je neskutečně velké, nejde jen o urologii, ale i traumatologii, intenzivní péči, gynekologii…Jde dnes totiž o tak standardní úkon, že je již považován za běžnou součást péče, takže často není ani vykazován…,“ dodává prof. Hoch, jehož pracoviště má být jedním z prvních míst, kde bude nová metoda katetrizace ve velkém klinicky zkoušena. Podle něho je totiž důležité, aby klinické testování proběhlo na chirurgickém pracovišti se širokým spektrem pacientů, mimo jiné i těch, kteří nemají a neměli urologický problém a po této manipulaci by jej nikdy v budoucnu mít neměli.

Hlavním přínosem nového přístupu ke katetrizaci je:

     • minimalizace rizika zanesení bakteriální infekce do močových cest,

     • razantní snížení četnosti prodloužených hospitalizací v důsledku zavlečené infekce nebo poranění při katetrizaci,

     • snížení používání antibiotik a zjednodušení ošetřovatelské péče o pacienty s časově menší náročností,

     • šetrnost k vnitřní sliznici močové trubice – nezpůsobuje drobné oděrky a je ve srovnání s klasickou katetrizací prakticky nebolestivá,

     • elektronikou řízená aplikační pomůcka pro snazší zavádění, důležitá zejména u pacientů s poškozením míchy, trvale odkázaných na autokatetrizaci, zejména u těch, kde je jen částečně zachována pohyblivost horních končetin.

Použití urinárního katetru

Katetry se obecně používají v případech, kdy pacient upoutaný na lůžko trpí inkontinencí, nebo naopak není schopen se sám vymočit (např. paraplegici, kvadruplegici) anebo se nevyprázdní úplně a moč zůstává částečně v močovém měchýři. Dále se katetrizace využívá běžně během hospitalizace pacientů v souvislosti s anestézií při operačním výkonu.

Dnes rozlišujeme mezi dvěma základními druhy urinární katetrizace – katetrizace permanentní (dlouhodobá) a katetrizace jednorázová (krátkodobá). Permanentní katetry se zavádí močovou trubicí do močového měchýře, kde se fixují pomocí balónku naplněného sterilním roztokem. Takové katetry průběžně odvádějí moč do urinárního sběrného váčku. Tento typ katetru se běžně nechává v těle až několik dní – dokud neskončí léčba anebo je nutné katetr z důvodu zdravotních komplikací, kterými jsou nejčastěji infekce, neprůchodnost apod., vyjmout. Jednorázové katetry se zavádějí jen na dobu vyprázdnění močového měchýře. Tento typ katetrizace se provádí buďto jednorázově v rámci kolemoperační péče nebo několikrát za den, tzv. intermitentní katetrizace.

Jak potvrzují i tvůrci nového typu urinárního katetru, jeho používání by mělo být velkým přínosem pro mimořádně široké spektrum pacientů. Podstatné snížení počtu zanesených infekcí do močového traktu by mělo přispět k výraznému snížení potřeby podávat pacientům antibiotickou léčbu. To vše přispěje ke zlepšení zdravotní péče a komfortu pacientů, ale také k nemalým úsporám systému zdravotní péče, jenž je tímto dnes zatěžován.

Co přinese budoucnost?

Poprvé byl inovativní potenciál zdravotnických prostředků RIOCATH představen v dubnu 2018 i na 25. konferenci Společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny při ČLS JEP v Brně. „Projekt vzbudil v odborném auditoriu velký zájem. Mechanismus těchto katetrů má potenciál výrazně snížit výskyt infekcí spojených s katetrizací v nemocnicích. Pokud klinické testy potvrdí vlastnosti těchto výrobků, tak, jak ukazují dosud provedené předklinické testy, půjde nepochybně o revoluční posun. Umožní to zdravotníkům šetrnější katetrizace a účinnější předcházení riziku vzniku infekcí, souvisejících se zdravotní péčí. Z případného dalšího rozšíření a rozvoje technologie RIOCATH budou mít užitek především pacienti,” je přesvědčen i MUDr. Pavel Totušek, předseda České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny. V boji proti nemocničním infekcím se tak podle něho vedle cesty režimových opatření začíná uplatňovat i cesta technologická.

Jak již dnes tvůrci projektu upozorňují, nepůjde zdaleka jen o urinární katetry. Mezi další použití jimi vyvinutých katetrů patří mimo jiné:

     • cévní kanyly, které se používají při udržení dlouhodobého přístupu do oběhového systému například při podávání léků, při angiografických vyšetřeních, speciálních vyšetřeních krve nebo při chemoterapii,

     • cévní katetry s využitím při kardiochirurgických a cévních operacích,

     • chirurgické drény nejrůznějšího typu,

     • laparoporty jako součást endoskopického instrumentária,

     • ale také například ve veterinární medicíně jako fertilizační sety.

Princip RIOCATH (Reversally Inside-Out CATHetrisation) je ve spolupráci s ÚOCHB AV ČR vyvíjen již pět let a na svůj rozvoj získali jeho nositelé výhradně od soukromých investorů více než dva miliony eur. Na vývoji spolupracuje i řada dalších pracovišť včetně Centra polymerních systémů při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nebo firmy Compuplast, některá měření byla provedena také na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Klinické zkoušky budou zahájeny do konce roku 2018. S uvedením na trh se počítá již v roce 2019. „Po dokončení klinických testů urinárního katetru a jeho uvedení na trh vzroste odhadovaná hodnota společnosti na desítky milionů eur. Mimo urinární katetry lze princip využít u celé řady dalších aplikací, na kterých firma již v současné době pracuje, ve většině případů těchto dalších zdravotnických prostředků se jedná o aplikace s nemalým tržním i léčebným potenciálem,“ komentuje význam patentované technologie Ing. RNDr. Zahrádka. V této souvislosti nyní Riocath Global, a.s., postupně zahajuje úzkou spolupráci s řadou předních odborníků klíčových zdravotnických oborů.

 

 

 

© 2019 Riocath Global, a.s.. Všechna práva vyhrazena.

RIOCATH GLOBAL, A.S.

Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6

Česká Republika

IČ: 06684998 DIČ: CZ06684998

Bulletin:

NAPSALI O NÁS

Audity společností Riocath