Unikátní technologie může pomoci zlepšit péči o tisíce pacientů

24.5.2018    vedavyzkum.cz    str. 00    Transfer znalostí a spolupráce

Vědavýzkum.cz

 

Český tým společnosti Riocath Global vyvinul a patentoval ve spolupráci s Vývojovým centrem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) světově unikátní technologii, široce využitelnou v?oblasti tubulárních zdravotnických prostředků. Klinické zkoušky budou zahájeny do konce tohoto roku. S uvedením na trh firma počítá už v roce 2019.

 

Různé typy katetrů, sond, tracheálních trubic a drénů, které každý den jen v České republice používají desítky tisíc pacientů, pomáhají nenápadně, zato však z hlediska zdravotnictví doslova na každém kroku chránit zdraví a v mnoha případech i život. Jejich aplikace se však nejen často pojí s určitými riziky, ale bývá také zdrojem značného diskomfortu. Mezi závažné komplikace během zavádění doposud užívaného typu katetru patří zanesení infekce do těla pacienta i přes důkladnou sterilizaci.

 

„Unikátní patentovaný mechanismus dokáže oproti stávajícím zdravotním prostředkům zásadním způsobem snížit riziko infekce a poškození tkání. Tyto vlastnosti mají RIOCATH® katetry díky tomu, že se plášť katetru neposouvá vnitřkem (např. močové) trubice, jak je běžné u všech ostatních katetrů, ale vnější plášť katetru se při zavádění vybaluje na vrcholu a na stěnu postupně po celém obvodu nalehává. Katetr se při zavádění kontinuálně převrací naruby,“ vysvětluje Miroslav Svoboda, iniciátor projektu, společně s Vítem Pokorným spolupůvodce vynálezu a generálním ředitelem Riocath Global.

 

Od počátku spolupráce týmu Riocath s Vývojovým centrem ÚOCHB v roce 2013 projekt sleduje i zástupce ředitele ÚOCHB Martin Fusek: „Doktor Svoboda přišel s?ideou revolučního technického řešení a hledal pracoviště, které mu pomůže jeho vynález převést do funkčního prototypu. I když jde o téma, jež není pro ÚOCHB typické, naše Vývojové centrum, sdružující mnoho odborností, mu dokázalo pomoci. Je pro nás velmi potěšující, že můžeme pomáhat tomuto skvělému vynálezu, který by mohl ochránit statisíce pacientů od infekcí a dalších zdravotních komplikací.“

 

Princip RIOCATH® je ve spolupráci s ÚOCHB vyvíjen již pět let a na svůj rozvoj získali jeho nositelé výhradně od soukromých investorů více jak dva miliony eur. „Po dokončení klinických testů urinárního katetru a jeho uvedení na trh vzroste odhadovaná hodnota společnosti na desítky milionů eur. Mimo urinární katetry lze princip využít u celé řady dalších aplikací, na kterých firma již v?současné době pracuje, ve většině případů těchto dalších zdravotnických prostředků se jedná o aplikace s nemalým tržním i léčebným potenciálem,“ komentuje význam patentované technologie Jaromír Zahrádka, člen představenstva Riocath Global, zde odpovědný za problematiku ochrany duševního vlastnictví a také ředitel biotechnologického inkubátoru i&i Prague s.r.o. nedávno založeného ústavem. „Technické řešení RIOCATH® je navíc celosvětově unikátní. To nám potvrdil také úplný průzkum, který provedl Evropský patentový úřad po podání patentové přihlášky,“ dodává Jaromír Zahrádka.

 

Nový typ katetru byl vyvinut ve spolupráci s?Vývojovým centrem ÚOCHB, kde proběhlo testování celé řady konceptů řešení, než vznikl finální prototyp. „Když přehrnete běžnou latexovou nebo silikonovou hadičku tak, aby začal vznikat vnější plášť, nepodaří se vám tuto hadičku přehrnovat v délce větší než několik centimetrů, protože v?tom zabrání svěrné síly a s nimi související tření, které mezi vnějším a vnitřním pláštěm působí jako brzda. Unikátnost řešení RIOCATH® spočívá v?aktivním profilu katetru, který po přehrnutí vnitřní část nesvírá,“ vysvětluje Vít Pokorný, spolupůvodce vynálezu a zaměstnanec Vývojového centra ÚOCHB. „Také díky skvělé spolupráci s?kolegy z Centra polymerních systémů při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, s pomocí firmy Compuplast a několika dalších partnerů jsme dokázali vytvořit několik konceptů prototypu katetru s?různými podobami aktivního profilu a vybrat optimální řešení pro urinární katetr,“ informuje Pokorný.

 

Riocath Global, postupně zahajuje úzkou spolupráci s řadou předních odborníků klíčových zdravotnických oborů. Na vývoji urinárního katetru se podílí Roman Zachoval, primář urologického oddělení Thomayerovy nemocnice. Katetry vyvíjené pro kolemoperační péči jsou konzultovány s Jiřím Hochem, přednostou Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol, rozbíhá se spolupráce s Klinikou kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK ve VFN i motolskými pediatry. Klinické testování urinárních katetrů RIOCATH® by mohlo být zahájeno do konce roku 2018.

 

Zdroj: ÚOCHB

 

 

 

© 2019 Riocath Global, a.s.. Všechna práva vyhrazena.

RIOCATH GLOBAL, A.S.

Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6

Česká Republika

IČ: 06684998 DIČ: CZ06684998

Bulletin:

NAPSALI O NÁS

Audity společností Riocath