Oznámení o konání valné hromady

 

Představenstvo obchodní korporace Riocath Global, a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat dne 27 června 2019 v zasedací místnosti kanceláře společnosti na adrese Veverkova 25, Praha 7, Holešovice, samostatný vchod z ulice Heřmanova označený logem společnosti. Otevření prezence proběhne v 17:45 hod.

Písemná pozvánka s úplným programem jednání je rozeslána doporučenými dopisy všem akcionářům s předstihem v zákonem stanovené lhůtě a současně je uveřejněna na webových (Internetových) stránkách společnosti.

 

Pozvánka >>>

 

 

V Praze dne 27. května 2019.

MUDr. Miroslav Svoboda, předseda představenstva, v.r.

 

 

© 2019 Riocath Global, a.s.. Všechna práva vyhrazena.

RIOCATH GLOBAL, A.S.

Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6

Česká Republika

IČ: 06684998 DIČ: CZ06684998

Bulletin:

NAPSALI O NÁS