Oznámení o konání valné hromady

 

Valné hromady obchodních korporací a Riocath® Medical Devices, a.s. a Riocath® Global, a.s. se budou konat dne 28. 6. 2018 v zasedací místnosti kanceláře společnosti na adrese Veverkova 25, Praha 7, Holešovice, samostatný vchod z ulice Heřmanova označený logem společnosti. Otevření prezence proběhne v 17.45 hod.

Písemná pozvánka s úplným programem jednání a návrhy jednotlivých usnesení je rozeslána doporučenými dopisy všem akcionářům s předstihem v zákonem stanovené lhůtě a současně je uveřejněna na webových (Internetových) stránkách společnosti (www.riocath.com) v části INTRANET.

Tam budou rovněž postupně k dispozici i všechny podrobné podklady, týkající se projednání jednotlivých bodů programu tak, aby je akcionáři a členové statutárních orgánů měli k dispozici k prostudování.

Přístupové heslo bude každému jednotlivému akcionáři sděleno na vyžádání recepcí kanceláře společnosti na tel. č.:+ 420 222 962 092 v úředních hodinách kanceláře, tj. od pondělí až do čtvrtka, vždy od 9:00 do 17:00 hod.

 

V Praze dne 25. května 2018.

MUDr. Miroslav Svoboda, předseda představenstva, v.r.

 

 

© 2019 Riocath Global, a.s.. Všechna práva vyhrazena.

RIOCATH GLOBAL, A.S.

Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6

Česká Republika

IČ: 06684998 DIČ: CZ06684998

Bulletin:

NAPSALI O NÁS